סדנת ליהוק

אזולאי אורית

שם המרצה:

2

ש"ס:

א

סמסטר:

ב

שנה:

נתמקד בליהוק כמלאכת פרשנות לדמויות בתסריט ובקשר שבין ליהוק למעשה הבימוי. ננתח מאפיינים של שחקן על פי מראהו ואישיותו, ונלמד כיצד לשייך את מאפייניו לדמות ולעולם הצורני והרגשי שהסרט מבקש ליצור. הדיון בסוגיות אלה ואחרות ייעשה על בסיס ניתוח דוגמאות מטקסטים, מסרטים, מתמונות ומעבודות התלמידים. בחציו השני של הסמסטר תתקיים סדנת עבודה שבמהלכה יצולמו מבחני הבד של סרטי הלוקיישן ויידון הליהוק של סרטי הביכורים הראשונים. בשיתוף תלמידי משחק מבית הספר ניסן נתיב, ירושלים.