מנהיגות יצירתית בתעשיית הטלוו

בן דוד מיכל

ב ג

שנה:

ב

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הקורס יעסוק בנושא מנהיגות יצירתית, בקונטקסט של תעשיית הטלוויזיה והדיגיטל העולמית. המטרה היא לעזור לסטודנטים להרחיב ידע ולפתח כלים ישומיים, מתוך נקודת מבט גלובלית ותפישה רפלקסיבית של עצמם כמנהיגים יצירתיים. הקורס יחזק את הביטחון היצירתי של הסטודנטים ויעזור להם לפתח חזון אישי, מטרות וזהות מנהיגותית. מבחינת שיטת הלימוד, הקורס יהיה מורכב משני צירים מרכזיים. ציר אחד יתמקד בבעיות והאתגרים השונים הקשורים למנהיגות יצירתית בעולם המדיה הוויזואלית, תוך התבוננות במקרי המבחן של כמה מן החברות החדשניות ביותר בעולם, כמו גוגל, פיקסר ופייסבוק. ציר שני יתמקד בעבודה קבוצתית ואישית של הסטודנטים, תוך הסתכלות רפלקסיבית על עצמם במהלך פיתוח פרויקט דיגיטלי קבוצתי (נתון לבחירתם). הסטודנטים יתבקשו להציג בכיתה את הפרויקט שפיתחו בשלוש תחנות זמן לאורך הקורס (שיעורים 4+8+12), תוך התייחסות לשיתוף הפעולה בצוות, יחסי מנהיג/מונהג, מוטיבציה, גישה רב תרבותית, השראה חברתית ואתגרי הצמיחה לעתיד.