מבנה לפיצ'ר 2

יפורסם

ב

שנה:

ב

סמסטר:

3

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png


בסמסטר ב' נפתח במסגרת הסדנה תסריט באורך מלא לסרט תוך ליווי צמוד של המרצה.