מבנה לפיצ'ר 2

ברגמן ניר

שם המרצה:

3

ש"ס:

ב

סמסטר:

ב

שנה:


בסמסטר ב' נפתח במסגרת הסדנה תסריט באורך מלא לסרט תוך ליווי צמוד של ניר ברגמן.