מבנה לסרט עלילתי

שי בורשטיין רמה

ב

שנה:

א

סמסטר:

2

ש"ס:

315px-Blank_woman_placeholder_edited.png

הלימוד, הן התיאורטי והן המעשי, יוקדש לפיתוח סינופסיס שישמש בסיס מתקדם ואיתן לכתיבת תסריט לסרט באורך מלא בסמסטר השני. בחלק הפותח של הסדנה נעסוק במציאת הגרעין לסרט, בניסוח לוג־ליין, בפיתוח הגיבור, בפיתוח מולקולת סך הדמויות של הסרט ובלימוד מבנה שלוש המערכות וגישות אחרות. נתרגל שיטות עבודה ומודלים קיימים ונעבוד על העצמה אישית של הרעיון המקורי של כל אחד מהתלמידים. לאחר מכן נמשיך לפתח ולגבש את התקצירים תוך דיון ביקורתי שיאפשר לכל אחד מהסטודנטים להשלים את כתיבת הסינופסיס ה"מנצח" שלו.