עבודות בולטות בתעשייה

המקרין (דוקומנטרי קצר, חלק מפרויקט "עקבות בירושלים". במאי)
סיפור בגוף שלישי (דוקומנטרי באורך מלא. במאי)

ירדן כרמין

מחזור ט"ז

2010

בוגר המסלול המלא

|

במאי ותסריטאי

על הבוגר/ת (מתקופת הלימודים בלבד)

עבודות בולטות בביה"ס

מאובן ארבע (במאי) עזרה ראשונה (במאי)

פרסים וזכיות בביה"ס