עבודות בולטות בתעשייה

פינות "ברונו" עם שלמה בראבא לטלעד
מותה של רקדנית דיסקו (סרט עלילתי)
רשימות קצמן (סרט מוקומנטרי)

אמנון וינר

מחזור א'

1992

בוגר המסלול המלא

|

במאי

על הבוגר/ת (מתקופת הלימודים בלבד)

עבודות בולטות בביה"ס

נאחז באויר – קליפ לגידי גוב

פרסים וזכיות בביה"ס