אודות ועד מנהל הנהלה סגל אודות המפיק סם שפיגל עמיתי כבוד שקיפות מניפסט
מסלול מלא מסלול תסריטאות מסלול הפקה יוזמת
גלריית הבוגרים לינקים שימושיים
המסלול המלא מסלול תסריטאות יום פתוח טופס הרשמה מסלול הפקה יוזמת ידיעון בית הספר מלגות ופרסים
למה סם שפיגל?
רשימת המרצים
פרסים ורטרוספקטיבות
החממה הבינלאומית
סדנאות אמן
אירועים ויוזמות
מערכת מידע לסטודנט מערכת מידע למרצה אתר האינפורמציה inside ספריית ביה"ס ארכיון ביה"ס קישור מערכת משובים המעבדה לאתיקה
test test
EN
<< צפו ברשימת הידיעות המלאה
ההרשמה לשנת הלימודים הבאה בעיצומה! יום פתוח מקוון יתקיים ב-26.3
קול קורא: סיפורים מהבידוד - מיזם מיוחד של ביה"ס סם שפיגל וקרן גשר
לא יורדים מהמסך - סמסטר ב' נפתח באמצעות למידה מקוונת
נדחה אירוע המחווה של מוזיאון MoMA בניו יורק לציון 30 שנה
 

הרשמה

המסלול המלא

לצפייה בידיעון ביה"ס עם רשימת הקורסים המלאה

להורדת ידיעון בית הספר בקובץ PDF

 


מועמדות
למסלול יכולים להירשם כל מי שברשותם תעודת בגרות,* הרואים עצמם מתאימים ללימודי קולנוע וטלוויזיה. מגוון הכישורים הנדרש לצורך העשייה הקולנועית כפי שהוגדר על ידי בית הספר מאפשר קבלת תלמידים עם רקע, כישרון והשכלה מגוונים. ידע או ניסיון קודם בתחומי הקולנוע והטלוויזיה אינם הכרחיים. בית הספר מייחס חשיבות מרבית לבחירת תלמידיו, ומשקיע זמן, מחשבה ומשאבים בתהליך המיון. בית הספר מעודד הגשת מועמדות מטעם מועמדים שלא התקבלו בעבר. מועמדים הנרשמים פעם חוזרת בפרק זמן של שלוש שנים יחויבו במחצית דמי ההרשמה בלבד.

 

* ועדת הקבלה רשאית לקבל תלמידים בעלי היסטוריה לימודית מוכחת שלא השלימו תעודת בגרות מלאה.
  

דמי ההרשמה: 440 שקל.


ניתן לשלם במזכירות בית הספר במזומן, באמצעות העברה בנקאית או באמצעות המחאה (את ההמחאה יש לרשום לפקודת בית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים). ניתן גם לשלוח את התשלום בדואר רשום. יש לוודא שהתשלום הגיע למזכירות בית הספר.
מועמד הנרשם למסלול המלא וגם לאחד משני המסלולים האחרים ישלם 50% מדמי ההרשמה על המסלול הנוסף (סה"כ 150% לשני מסלולים). מועמד הנרשם ליותר ממסלול אחד יגיש ערכת הרשמה נפרדת לכל מסלול.

 

 

מועדי הרשמה

 

 

 

מועד א' - 03.11.2019 עד 30.01.2020

ימים פתוחים:   יום חמישי 19.12.2019 בשעה 16:00
                       יום חמישי 16.1.2020 בשעה 16:00
מבחני מיון:   11.2.2020
יום ראיונות (מותנה בהצלחה בבחינות):  4.3.2020

 

מועד ב' - 1.3.2020 עד 18.6.2020

ימים פתוחים:       יום חמישי 26.3.2020 בשעה 16:00

  יום חמישי 4.6.2020 בשעה 16:00

מבחני מיון:  30.6.2020

יום ראיונות:  15.7.2020

 

 

מועד הרשמה מאוחרת - 1.7.2020 עד 30.7.2020

יום פתוח:  יום שישי 17.7.2020 בשעה 11:00

הגשת מבחני בית:  3.8.2020

יום ראיונות:    12.8.2020

 

 

ביטול מועמדות: נרשם המבטל את הרשמתו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו מדמי ההרשמה.

 


שלבי הרשמה
 

א. טפסי הרשמה - על הנרשמים למלא את כל הפרטים ולוודא שהטפסים הגיעו למזכירות בית הספר.

 

ב. מבחני בית - מבחני בית יישלחו למועמדים שמילאו את כל תנאי ההרשמה כחמישה שבועות לפני הבחינות בבית הספר. יש להכין את המבחנים בהתאם להנחיות המזכירות ולהביאם לבית הספר ביום הבחינות.

 

ג. עבודה קודמת - מועמד שיש ברשותו עבודה או פרויקט העשויים להעיד על יכולתו נדרש לצרפם להגשת שאר המבחנים ביום המיון. יש להגיש עבודה אחת בלבד.* העבודה יכולה להיות בתחומים הבאים: פילם, וידיאו, מוזיקה, כתיבה, ציור, גרפיקה, עיתונות או סדרת תמונות סטילס (עד חמש תמונות). עבודה קודמת אינה תנאי הכרחי לקבלה לבית הספר; עם זאת, עבודה ברמה גבוהה משפרת את סיכויי המועמד. העבודה לא יכולה לבוא במקום המבחנים, אלא רק בנוסף להם.
*המועמדים מתבקשים למסור תעתיק ולא מקור. בית הספר אינו אחראי לאובדן עבודות שמגיש המועמד.

 

 

שלבי קבלה

 

שלב א' - בחינות בבית הספר
המבחנים נערכים בבית הספר ונמשכים כשש שעות (מועד הבחינות מצוין בעמוד הקודם). המבחנים עומדים 
על יכולתו הסיפורית והחזותית של המועמד, ואינם מחייבים הכנה מוקדמת. המבחנים משתנים משנה לשנה 
וממועד למועד. על בסיס תוצאות מבחני הבית והבחינות בבית הספר מחליטה ועדת המיון על המועמדים שיזומנו 
לשלב הראיון האישי (ועל תשובות שליליות ליתר המועמדים).

 

שלב ב' - ראיון וקבלה 
מועמדים שיעברו בהצלחה את שלב הבחינות בבית הספר יוזמנו לראיון אישי. תוצאות הראיון יקבעו את קבלתם 
או אי-קבלתם, או את הזמנתם למבחן חוזר - בהתאם להחלטת ועדת הקבלה. בעקבות הראיונות ושקלול תוצאות 
המבחנים מחליטה הוועדה על כ-24 מועמדים שיתקבלו לבית הספר. כשבוע לאחר הראיון האישי נשלחות הודעות 
למועמדים שהתקבלו, בצירוף נהלים לגבי המשך הסדרי ההרשמה לבית הספר (ובכללם תשלום שכר לימוד לשנה 
א' וחתימה על תקנוני בית הספר המגדירים את חובותיהם וזכויותיהם של התלמידים). מועמד אשר לא ישלים הליכים 
אלה, תתבטל קבלתו (הודעה על התפנות מקומו תישלח למועמד ממתין). למועמדים שלא עברו את המבחנים נשלחת הודעה באותו מועד.

 

 

ערעור על החלטת ועדת המיון
החלטות ועדת המיון הן סופיות לאותה שנת הרשמה, וערעורים אינם מתקבלים. עם זאת, ההחלטות הן יחסיות לכל מחזור מועמדים ותקפות למועד הבחינות בלבד. הניסיון המצטבר מוכיח כי מועמדים שהתקבלו לאחר שניגשו לבחינות פעם שנייה ואף שלישית הופכים במקרים רבים לתלמידים מובילים בבית הספר.

 


הכרה בלימודים קודמים ומעבר בין בתי ספר

לימודים בבתי ספר אחרים לקולנוע מוכרים על ידי בית הספר, ויכולים להקנות לתלמיד יתרון. נרשמים שסיימו שנה ראשונה בבית ספר אחר לקולנוע יירשמו לשנה א', ואם יתקבלו יוכלו לקבל פטור משיעורים מסוימים, בכפוף להגשת בקשה ולהחלטת ועדת ההוראה של בית הספר. מועמדים שסיימו שנת לימודים שנייה בבית ספר אחר יכולים להגיש מועמדות לשנה ב' בבית הספר סם שפיגל על סמך הצגת עבודות קודמות וגליון ציונים. ועדת מיון מיוחדת תדון בבקשה, תזמן את המועמד לראיון אישי ותמסור את החלטתה.

 

 

פגישת הכנה עם הנהלת בית הספר
בתחילת ספטמבר נפגשים התלמידים עם הנהלת בית הספר לשיחה מכינה לקראת שנת הלימודים הראשונה, הנפתחת כשבוע לאחר שמחת תורה.


שכר לימוד
הוועד המנהל של בית הספר מחליט מדי שנה על גובה שכר הלימוד השנתי. שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א עומד על 17,500 שקל. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים יתפרסם בחודש יולי באותה שנה). עבור 5 שנות הלימוד ישלם התלמיד שכר לימוד מלא. כמו כן, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 200-850 שקל (850 שקל בשנה הראשונה, וסכומים נמוכים יותר בהמשך) עבור 
מנוי לסינמטק, ספרי לימוד, מקראות, תדפיסים ועלויות פעילויות העשרה (כניסה למוזיאונים ועוד).

 


מלגות
בית הספר מעניק מדי שנה מלגות לתלמידים נזקקים ולתלמידים מצטיינים, מתרומתם של קרן אדלשטיין, חברת תיאטראות ישראל, הקרן לקידום הקולנוע הישראלי, משפחת בירגר, דאליה שפירא, מיכל אמיתי, חנה פרידמן, דורית חכים-קרמר ועוד (פירוט מלא כאן).

 


טיפול פסיכולוגי לתלמידי בית הספר
משנת 2004 משתף בית הספר פעולה עם שירותי הייעוץ לסטודנט של האוניברסיטה העברית בירושלים. לתלמידים
מוצע טיפול פסיכולוגי פרטני וקבוצתי על ידי אנשי מקצוע - פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים. הטיפול מסובסד על ידי בית הספר.

 

 

עצמאות ושינויים

לבית הספר שיקול דעת מלא והזכות הבלעדית לשנות את תוכנית הלימודים וההפקות. התלמידים יהיו כפופים לתקנוני בית הספר.

 

צור קשר   I  מבוגרינו   I  VOD   I  אודות ביה"ס   I  דף הבית
החממה הבינלאומית   I  מן התקשורת   I  סדנאות   I  מרצים
לרשימת התומכים המלאה
בניית אתרים