אודות ועד מנהל תומכים הנהלה סגל אודות המפיק סם שפיגל עמיתי כבוד ההיסטוריה - חזון וערכים שקיפות מניפסט
מסלול מלא מסלול תסריטאות מסלול הפקה יוזמת
גלריית הבוגרים קרן הבוגרים של סם שפיגל לינקים שימושיים
המסלול המלא מסלול תסריטאות יום פתוח מסלול הפקה יוזמת ידיעון בית הספר מלגות ופרסים
למה סם שפיגל?
רשימת המרצים
פרסים ורטרוספקטיבות
החממה הבינלאומית
סדנאות אמן
אירועים ויוזמות
מערכת מידע לסטודנט מערכת מידע למרצה אתר האינפורמציה inside ארכיון ביה"ס ספריית ביה"ס קישור ל Filmplatform
test test
EN
<< צפו ברשימת הידיעות המלאה
הבוגרים בועז פרנקל, דניאל מילר ומיכאל אללו זכו בפרס אופיר
ביקורות נלהבות להקרנות VOICE OVER בסינמטק תל אביב וברחבי הארץ
"תמונת משפחתי בשנתי הי"ג" בתחרות היוקרתית של פסטיבל סן סבסטיאן
בוגרת ביה"ס וחממת סם שפיגל אלמורק דוידיאן זכתה בפרס בפסטיבל טורונטו
 

טופס הרשמה מקוון

טופס הרשמה לשנת הלימודים תשע"ט 2018/19 - מועד הרשמה מאוחרת
לפרטים על היום הפתוח
*בחר מסלול הרשמה:
מסלול מלא     הפקה יוזמת     תסריטאות
מסלול מלא: 1.8.2018 (הגשת מבחני בית)
מסלול תסריטאות: 1.8.2018 (הגשת מבחני בית)
מסלול הפקה יוזמת: 1.8.2018 (הגשת מבחני בית)
לתשומת לבכם - מועד אחרון לשליחת טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים להרשמה במועד הרשמה מאוחרת הוא - יום ה' - 26.7.2018
פרטים אישיים:
*מספר תעודת זהות:
*שם פרטי:
*שם משפחה:
*שם פרטי בשפה האנגלית:
*שם משפחה בשפה האנגלית:
*אזרחות:
שנת עלייה:
*ארץ לידה:
*תאריך לידה:
מס' ילדים:
*מצב משפחתי:
*מין:
מען קבוע למכתבים:
*מיקוד:
*עיר:
*רחוב ומספר בית:
פרטי התקשרות:
*דוא"ל:
נייד:
טלפון:
הורים / בן/ת זוג:
כתובת מגורים:
עיסוק ומקום עבודה:
*שם האם:
דוא"ל:
נייד:
טלפון:
כתובת מגורים:
עיסוק ומקום עבודה:
*שם האב:
דוא"ל:
נייד:
טלפון:
שירות צבאי / לאומי:
תאריך שחרור:
משך השירות:
תפקיד:
אם בידך פטור / שירות מקוצר / דחייה, ציין סיבה:
השכלה:
מגמה:
*שם ביה"ס תיכון:
*תיכונית:
שם החוג:
שם המוסד:
על תיכונית:
שנת סיום:
מס' שנות לימוד:
מסגרות נוספות, כולל קורסים בתחום האומנות והמדיה:
שפות זרות:
נא דרג : טוב מאוד, טוב, בינוני, גרוע:
כתיבה קריאה דיבור השפה
*
*מצב רפואי ולקויות למידה:
האם הנך סובל/ת ממחלות כרוניות ו/או מגבלות רפואיות אחרות, העלולות למנוע ממך בדרך כלשהי השתתפות סדירה, מלאה ורצופה בלימודים ובהפקות?
(אם כן, נא צרף תצהיר רפואי עם תולדות המחלה ו/או המגבלות הרפואיות).
*האם זוהי הפעם הראשונה בה הנך נרשם לביה"ס ?
 במקרה ונרשמת בעבר, נא ציין את השנה / שנים      
מימון לימודים:
כיצד אתה מתכוון לממן את לימודיך?
מסמכים שיש לצרף לטופס ההרשמה:
*1. קורות חיים בהיקף של 2 עמודים לכל היותר.
  
*2. סריקת תעודת בגרות של משרד החינוך והתרבות או סריקה של אישור ציונים ממשרד החינוך והתרבות.
  
*3. סריקת תעודת זהות כולל הספח.
    יש לצרף סריקה קריאה של תעודת הזהות בה יופיעו: מספר הזהות, שם פרטי, שם משפחה ושנת לידה.
  
*4. אישור על שירות צבאי, סריקה של תעודת שחרור מהצבא, תעודת פטור או אישור על שירות לאומי.
  
*5. תמונת פספורט עדכנית.
  
 6. תשלום עבור דמי הרשמה:
מסלול מלא - 440 ₪.
מסלול הפקה יוזמת - 250 ₪.
מסלול תסריטאות - 250 ₪.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים גם אם המועמד ביטל הרשמתו.

תשלום דמי ההרשמה והמצאת כל המסמכים הנלווים כנדרש יהוו תנאי להתחלת הטיפול בהרשמתך.

אם נרשמת לביה"ס ב -3 השנים האחרונות, הנך זכאי לשלם מחצית מדמי ההרשמה בלבד.

מועמד הנרשם למסלול המלא ולאחד משני המסלולים האחרים, ישלם 50% מדמי ההרשמה על המסלול האחר.
שתי דרכים לתשלום דמי ההרשמה:

1. באמצעות העברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:
שם החשבון - בית הספר סם שפיגל
מספר חשבון - 409-310077
סניף - 074 (תלפיות, ירושלים)
בנק - 31 (הבינלאומי הראשון)

נא לצרף אישור ביצוע ההעברה:

2. באמצעות המחאה (לפקודת ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים) או במזומן ומשלוח בדואר לכתובת:
ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה, ירושלים
מבוא סם שפיגל, יד חרוצים 4, ת.ד. 10636, ירושלים, 9110501

(מומלץ לשלוח תשלום בדואר רשום - האחריות הנה על השולח בלבד).

הצהרה:
אני מצהיר כי כל הפרטים שנמסרו בטופס זה הם נכונים, ומודע לכך כי ביה"ס לקולנוע רשאי לנקוט באמצעים שיראה
        לנכון בכל הנוגע למועמד אשר ימסור נתונים כוזבים ו/או מוטעים.

ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - ירושלים שומר לעצמו את הזכות לבדוק, לחקור ולערער אחר כל נתון, מסמך או הצהרה, שמסר המועמד לצורך הרשמתו, אם יוטל ספק במהימנותו.

מסירת מידע כוזב לביה"ס, לרשויותיו, מוריו או עובדיו, או ביצוע מעשה תרמית, או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות בביה"ס הם עבירת משמעת ועבירה על פי החוק.

יודגש כי מילים בלשון יחיד כוללות לשון רבים ולהפך ומילים בלשון זכר כוללות לשון נקבה ולהפך, אלא אם כן התוכן מחייב אחרת.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

לפרטים על ההרשמה ושלבי הקבלה ראה בידיעון
מבחני הבית יישלחו כחמישה שבועות לפני מבחני המיון ובתנאי שהליך ההרשמה הושלם.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* שדה חובה
צור קשר   I  מבוגרינו   I  VOD   I  אודות ביה"ס   I  דף הבית
החממה הבינלאומית   I  מן התקשורת   I  סדנאות   I  מרצים
לרשימת התומכים המלאה
בניית אתרים